Elektropraktijk 2 - 2021

# 2 april 2021 20 S U P k t r o t e c h n i e k E-installateurs ontvangen de meeste korting bij de technische groothandel op kabels en bedrading E-installateurs zien de technische groothandel nog altijd als hun belangrijkste aan- koopkanaal. Bijna elke installateur die hier zijn producten inkoopt, ontvangt ook een korting van de groothandel. Naast een overeenkomst met de technische groothandel heeft bijna één op de drie Nederlandse installateurs ook een jaarlijkse bonusovereen- komst met de fabrikant. In dit artikel wordt omschreven waar die overeenkomsten over gaan en voor welke productcategorieën het vaakst korting overeenkomstenwor- den gemaakt. recente editie,met als thema‘Pricing’.Dit onderzoek is in Januari 2021 uitgevoerd en geeft inzichten in waar de installa- teurs hun inkopen doen en de korting overeenkomsten die ze maken met het aankoopkanaal. Technische groothandel is het belangrijkste aankoopkanaal voor elektrische producten Uit een eerder onderzoek bleek dat E-in- stallateurs loyaal zijn aan de technische groothandel. Net zoals in voorgaande jaren blijkt uit dit onderzoek dat de tech- nische groothandel in alle zeven deelne- mende landen veruit het belangrijkste aankoopkanaal is voor E-installateurs. Figuur 1 toont dat in Nederland het gros van de Nederlandse E-installateurs, bijna negen op de tien, de technische groot- handel nog steeds als hun belangrijkste aankoopkanaal zien. Slechts een kleine groep installateurs ziet de bouwmateri- alengroothandel, pure online aanbieders of de fabrikant als hun belangrijkste aan- koopkanaal. Korting overeenkomsten met de groothandel Inzoomend op de traditionele groothan- del blijkt dat 95% van de installateurs die hier hun inkopen doet korting over- eenkomsten heeft gemaakt. De meest voorkomende overeenkomst is een vaste korting. Uit Figuur 2 blijkt dat bijna alle installateurs een vaste korting bij de groothandel krijgen (92%). Daarnaast geven twee op de vijf installateurs aan dat ze kortingen krijgen op basis van vo- lume. Tot slot wordt er ook nog door een kwart van de installateurs korting over- Auteur: Grace Geeve, Research Analyst, USP Marketing Consultancy it artikel is gebaseerd op infor- matie van de European Elec- trical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. Het heeft betrekking op het meest recente onder- zoek van USP naar dit onderwerp. Voor dit onderzoek worden ieder kwartaal 750 E-installateurs verdeeld over zeven landen ondervraagd (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Polen, Nederland en Spanje). Ieder kwartaal kent een specifiek en actueel thema. In dit artikel worden enkele resultaten met u gedeeld uit een D Technische groothandel 88% Bouwmaterialengroothandel 6% Puur online aanbieder 4% Direct van de fabrikant 3% 0% 0% 88% 6% 4% 3% 0 Steekproefgrootte: n=100 Belangrijkste aankoopplaats Vraag: Wat is uw belangrijkste aankoop plaats voor elektrische producten? Figuur 1. Belangrijkste aankoopka aal voor E-insta lateurs Figuur 1. Belangrijkste aankoopkanaal voor E-installateurs

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=