Elektropraktijk 3 - 2022

9 #3 juni 2022 a M r k t n i e u w s Nieuwe samenstelling raad van toezicht IW Nederland Foto: IWNederland Wijzigingen Bouwbesluit De wijzigingen in het Bouwbesluit volgen elkaar in rap tempo op. Zowel op 1 april als op 1 juli zijn wijzigingen van kracht (geworden). De Regeling Bouwbesluit is per 1 april herzien. De Regeling Bouwbesluit geeft aan welke versies en welke onderdelen van de in het Bouwbesluit genoemde normen en bepalingsmethoden van kracht zijn. Voor de toepassing vandeMPG-eis in het Bouwbesluit verwijst de nieuwe regeling naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0, inclusief dewijzigingsbladen van 2020 en 2021. Daarmee wordt de herziene versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie in de bouwregelgeving vastgelegd. Wat betreft de wijzigingen van de bepalingsmethode gaat het onder meer om de waardering van hergebruik. Daarnaast zijn de regels aangepast voor het aannemelijk maken van de verlenging van de levensduur vanbouwwerkenenvoor de toepassing van verwerkingsscenario’s voor recycling en hergebruik. Rookmelders verplicht Rookmelders zijnvanaf 1 juli 2022 ook verplicht in alle bestaande woningen. Ook woningcorporaties moeten dus voor die tijd alle huurwoningen hebben voorzien van rookmelders. Het gaat omrookmeldersdievoldoen aan EN 14604. Dit mogen rookmelders opbatterijen zijn.Deze rookmeldersmoetenwordenaangebracht op elke bouwlaag in ruimten waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang vandewoning.Dat betekent dus dat over een paar maanden alle woningen rookmelders moeten hebben op elke woonverdieping. Foto: Succo Met ingang van 22maart is de samenstelling van de Raad vanToezicht van IWNederland gewijzigd. Twee gerenommeerde namen uit de installatiebranche en het techniekonderwijs, Aukje Kuypers en Rob Neutelings, treden toe tot de raad. Kuypers neemt het voorzitterschap over van vertrekkend RvT-lid Marinus Schimmel. Neutelings neemt de plaats in van Ineke Stam. Beide nieuwe RvT-leden hebben veel affiniteit met zowel techniek als techniekonderwijs. Kuypers is algemeen directeur bij technisch dienstverlener Kuijpers, een landelijk opererend installatiebedrijf. Rob Neutelings is voorzitter van de Raad van Bestuur van Curio, een regionaal opleidingscentrum (ROC), gespecialiseerd in het verbinden van beroepsonderwijs met de beroepspraktijk. De nieuwe RvT-leden vormen samenmet Herk-Jan Lenting, directeur bij Lenting Techniek BV, een driekoppige raad. De RvT-leden zeggen uit te kijken naar een mooie samenwerking met het bestuur en dragen graag hun steentje bij aan de ontwikkeling van het technisch beroepsonderwijs in Nederland. Professionaliseren De vertrekkende RvT-leden,voorzitterMarinus Schimmel en Ineke Stamhebben tijdens hun zittingsperiode veel betekend voor het verder doorontwikkelen van het technisch beroepsonderwijs en het professionaliseren van de IW organisatie in het algemeen, zegt Ronald Olij, voorzitter van het bestuur van IWNederland. IW is actief in opleidingen voor de elektro- en installatietechniek. De organisatie voorziet bedrijven van kwalitatief goed opgeleid personeel. Ze doet dat door het scholen van nieuwkomers in de branche en het bijscholen van bestaand personeel in de installatiebranche. Daarnaast ziet IW het als haar taak om de installatiebranche te profileren als een aantrekkelijke werkgever én om een maatschappelijke bijdrage te leven aan de transitie naar duurzaamheid.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=