Elektropraktijk 3 - 2022

#3 juni 2022 r t i k e l n a a m 25 aangebracht werd – kooi van Faraday – zienwe nu dat opvangers veel efficiënter zijn.” Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de risico-analyse. “Maar het blijft een zeer complex onderwerp”, waarschuwt Hartmann. “Er zijn diverse factoren die op dit vlak een rol spelen. In de vernieuwde normwillenwe proberen het ietsminder complex te maken, bijvoorbeeld door de term‘economische gevolgen’ eruit te halen en hiervoor in de plaats te kijken naar het risico op uitval van installaties als gevolg van blikseminslag. Aan de hand van dat risico kan een gebouweigenaar dan een keuze maken voor het al dan niet installeren van bliksembeveiliging.” Natuurlijk spelen hierbij nog veel meer zaken een rol, waaronder bijvoorbeeld ook het risico voor mensen. “Je kunt risico’s nooit 100 procent uitsluiten”, zegt Hartmann over deze complexe materie. “De norm is erop gericht de risico’s beheersbaar te maken.” PV-installaties Andere aspecten die een rol spelen bij de update van NEN-EN-IEC 62305 liggen bijvoorbeeld op het vlak van het beveiligen van gebouwen – er komen in de nieuwe normmeer detailleringen – en het beveiligen van bijvoorbeeld PV-installaties. Dit laatste is een erg belangrijk onderwerp, beklemtoont Hartmann. “Deze installaties zijn van metaal, ze zijn geaard en ze zijn bliksemgevoelig. Maar ze zijn niet bedoeld om bliksem af te leiden, want je leidt de bliksem dan juist je elektra-installatie ín. En dat is natuurlijk onwenselijk.Want daarmee kun je alle elektrische installaties in een gebouw vernielen.” In de praktijk wordt hier volgens Hartmann nog lang niet altijd voldoende rekening mee gehouden. Bewustwording bij betrokken partijen is daarom dringend gewenst. “Al s voorbeeld: wanneer een PV-installateur weet dat er een bliksembeveiligingsinstallatie op het dak aanwezig is, dan moet hij of zij eerst contact opnemen met de installateur van die installatie. Dat kan achteraf namelijk veel ellende voorkomen. Men denkt vaak ‘ach, dan koppel je de bliksembeveiliging toch wel even’. Dat kan, maar dan lopen bliksemdeelstromen over je PV-installatie, via de PV-bekabeling naar binnen. Als de PV-kabels dan binnen in dezelfde goot liggen als de huis-installatie (denk even aan datakabels), dan is niet de vraag of het fout kan gaan,maar de vraag is dan wanneer en hoe vaak zal het fout gaan.” Een andere denkfout is dat er in dergelijke gevallen overspanningsafleiders worden geplaatst. “Maar overspann i ng s a f l e i d e r s zijn geen barrières voor bliksemdeelstromen. Ze vereffenen alleen op het punt waar ze zitten, maar de stroom loopt gewoon door.” In de vernieuwde norm zal hiervoor aandacht zijn. “In het algemeen kun je zeggen dat de beste beveiliging het geïsoleerd installeren van de PV- en de bliksemgeleidingsinstallatie is. En voor ‘geïsoleerd’ kun je de volgende vuistregel hanteren: de afstand tussen beide installatiesmoet minimaal 50 centimeter zijn.” Tegenstrijdig En zo spelen er nog veel meer ontwikkelingen een rol. Hartmann wijst in dit verband onder meer op de toenemende afhankelijkheid van bijvoorbeeld besturingen, met voor de bliksem gevoelige elektronica. “Vroeger had je alleen een lantaarnpaal met een echte lamp, nu zijn ze voorzien van gevoelige LEDverlichting. Maar verder kan er ook nog van alles in zitten, zoals camera’s, wifihotspots, 5G, of zelf een zonnepaneeltje. Met andere woorden: verschillende aardingssystemen die elkaar onderling kunnen beïnvloeden.” Al dit soort aspecten moet behandeld worden in de nieuwe norm, die naar verwachting eind 2022 gepubliceerd kan worden. Meer informatie: www.nen.nl/nen-en-iec-62305-3-2011nl-168569 www.nen.nl/npr-1014-2009-nl-137722 Y “Je kunt risico’s nooit 100 procent uitsluiten. De norm is erop gericht de risico’s beheersbaar te maken.” Foto: Ingo Jakubke ‘Bewustwording bij betrokken partijen is dringend gewenst’

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=