Elektropraktijk 1 - 2022

#1 februar1 2022 4 o l u m n C i n Kies techniek Deniet aflatende lobby vanTechniekNederland en andere belangenorganisaties heeft succes gehad.Mede door deze lobby zijn in het regeerakkoordonderwerpenals techniek enhet opleiden van voldoende vakmensenals speerpunten opgevoerd. Een hoopvolle constatering, net als het geld dat beschikbaar komt om verbeteringen te bewerkstelligen. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Het water staat (onder andere) de ET-branche aande lippen.De installatiesector heeft inhet algemeen – corona of niet – aan opdrachten geen gebrek.Maarhoekrijg jeal dieklussen ingepland zonder voldoende vakbekwame medewerkers? Wie had dat 10 jaar geleden kunnen voorspellen? ‘Laat je kinderen doorstuderen, als het even kan op hbo- of universitair niveau. Mbo of lbo? Ambachtswerk? Nee toch?! Je wilt immers het beste voor je kind’. Welnu, dat ‘beste’ is inmiddels op zijn minst voor discussie vatbaar. De roep om technisch personeel klinkt luider dan ooit. Hun kans op een baan is vaak stukken groter dan bij het ‘alfa-leger’ aan hbo- enuniversitair geschoolden. Er zijn veelmeer technische vacatures dan werkzoekenden: voor werkvoorbereidersencalculatorenbouweninstallatietechniek (4.700), loodgieters en installateurs (4.600), timmerlieden (4.400) en elektriciens en monteurselektrischebedrijfsinstallaties (4.400). De cijfers staan indepublicatie‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving’, opgesteld door UWV, in samenwerkingmet SBB en de SER/Taakgroep arbeidsmarkt en scholing Klimaatakkoord. Om de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving te halen, zijn isolatiemonteurs nodig en zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten of energieprestatieadviseurs, om enkele voorbeelden te noemen. Het aantal vacatures voor de relevante technische beroepen is gestegen tot bijna 46.000 in het 3e kwartaal van 2021. Als eerste stap van een ambitieus en omvangrijk klimaatproject worden tot 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd. Daarnaast moeten er vanwege het woningtekort jaarlijks rond de 100.000 nieuwewoningen worden gebouwd. Om de bestaande huizen te verduurzamen en nieuwbouw energieneutraal te realiseren, zijn soms specifieke beroepen nodig, vaak ook zijn de klimaatwerkzaamheden deel van een breder takenpakket: timmerlieden voeren ook wel isolatiewerkzaamheden uit, elektriciens zorgen vaak voor het aansluiten van zonnepanelen op de meterkast en installateurs plaatsen ookwarmtepompen. Meerdanooit geldt:kies techniek (enwacht niet). Ton Brands Hoofdredacteur Gebouw De handen ineen Gebouwaut oma t i s e - ring is een belangrijk onderwerp, ook voor installateurs. Eind vorig jaar hield de branchevereniging Gebouw Automatisering van de FHI een conferentie over dit onderwerp. Tijdens het evenement ‘Bits, Bytes en Behaviour’ passeerden tal van relevante onderwerp de revue. Gemene deler: gebouwautomatisering heeft de toekomst. Alle betrokkenen – ook de installatiesector – doen er daarom verstandig aan zich te informeren over de soms stormachtige ontwikkelingen. Beurs Beurs Solar Solutions reflecteert maatschappelijke ontwikkelingen Van 12 tot en met 14 april wordt de beurs Solar Solutions gehouden. De beurs richt zich op professionals die zich bezighouden met zonne-energie in brede zin. Zonnepanelen en toebehoren hiervoor vormen de hoofdmoot. Naast producten zijn er tijdens de beurs seminars en congressen waarin zowel technische als maatschappelijke thema’s aan de orde zullen komen. 16 12

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=