Elektropraktijk 6 - 2021

11 #6 november 2021 a M r k t n i e u w s Actieve kennispartners TVVL Foto TVVL Groeiende vraag naar goed opgeleide ICT’ers Foto CA-ICT Wijzigingen aan het ‘kennisfront’ bij TVVL. De belangenorganisatiemaakt melding van een nieuwe kennispartner: INNAX. Bovendien heeft TVVL de overeenkomst met kennispartner Alklima met 3 jaar verlengd. Alklima is al ruim 100 jaar actief op het gebied van koelen, verwarmen en ventileren en verbond zich 3 jaar geleden als kennispartner aan TVVL. Dat contract is nu verlengd. De kennispartners van TVVL delen hun expertise. Samen werken zij aan uitdagingen en ontwikkeling van kennis die van waarde is voor de branche. De nieuwste partner is gebouwverduurzamer INNAX. Vernieuwen en samenwerken “Het succes van het realiseren van een duurzaam Nederland is voor een belangrijk deel ons werk en onze expertise”, vertelt John Lens, algemeen directeur TVVL. “De uitdagingen waar we als branche voor staan, dwingen ons tot vernieuwen en samenwerken. Als TVVL Kennispartners willen we elkaar inspireren, ondersteunen en waar mogelijk versterken door kennis te delen en ik ben dan ook verheugd dat INNAX deze samenwerking met de ondertekening van de Kennispartnerovereenkomst nu naar een hoger niveau tilt.” Philip Blaauw, oprichter van INNAX en duurzaam ondernemer: “TVVL is een prachtige club met grote potentie om Nederland te helpen verduurzamen. Samen hebbenwe een plan gepresenteerd om het aantal kennispartners sterk te gaan uitbreiden en deze op directieniveau actief te maken. Het netwerk moet een goede afspiegeling worden van de leden, van het hele speelveld dus van leveranciers, adviseurs en installateurs.” De digitale infrastructuur ontwikkelt zich in hoog tempo.Hierdoor zijn de afgelopen jarenmeer ICT-banen ontstaan dan voor de pandemie. Inmiddels bedraagt het aantal ICT’ers 540.000, waarvan 100.000 vrouwen. Nog altijd is sprake van veel openstaande vacatures. Voor ICT is de vacaturegraad het hoogste inNederland: 77 per duizend banen (bron CBS Q2 2021). Ter vergelijking: dit is in de bouw 62 per duizend banen (zorgsector 32/1000 banen, onderwijs 21/1000). ICT is samen met Techniek, Onderwijs en Zorg door het UWV aangewezen als één van de meest kansrijke sectoren om een baan in te vinden. Er ligt dan ook een kans om werkloosheidcijfers na de gezondheidscrisis laag te houden en het tekort aan ICT’ers (gedeeltelijk) op te lossen. Naast instromers vanuit de schoolbanken moet ook worden gekeken naar transities van werknemers tussen sectoren. Omscholing Er zijn diverse (regionale) initiatieven die zich inzetten voor het omscholen van mensen richting ICT. De Human Capital Agenda ICT heeft, samen met haar partners, een plan gemaakt om gedurende 4 jaar ruim 36.000mensen op te leiden en om te scholen en daarbij ruim 12.000 bedrijven te betrekken. Om het arbeidsmarktprobleem en de overstapmogelijkheden goed in kaart te brengen, is door CentERdata het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021 uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is dinsdag 28 september tijdens de HCA ICT Dag 2021 door Louis Spaninks, directeur CA-ICT, overhandigd aan Lotte de Bruijn, directeur NLdigital en ambassadeur Human Capital Agenda ICT. Kijk voor het volledige onderzoeksrapport op www.caict.nl/.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=