Elektropraktijk 2 - 2021

34 # 2 april 2021 m t o r a g e t a S De hoopvolle toekomst van thuisaccu’s voor zonnepanelen in Nederland Tegenwoordig zijn er steedsmeer zonnepanelen te vinden op deNederlandse daken. In 2020 is er 40 procent meer groene stroomgeproduceerd dan in 2019waarmee in totaal 8,1 miljard kWh aan zonne-energie is opgewekt. Dankzij de salderingsregeling, wordt de stroomdie te veel wordt opgewekt, teruggeleverd aan het net.Op dit moment is de politiek in Nederland verdeeld over het wel of niet afbouwen van de salderingsrege- ling, dus wordt er nu vaker gekeken naar alternatieven, zoals Energy Storage Systems (ESS). LG Solar legt uit hoe ESS in elkaar zit, welke aandachtspunten er zijn voor instal- lateurs en hoe de toekomst eruit zal zien. e werking van ESS Energy Storage Systems (ESS), ook wel thuisaccu’s of thuisbat- terijen genoemd, zijn batterijsystemen die de opgewekte stroom van zonnepa- nelen op kunnen slaan. Het formaat van een accu is vergelijkbaarmet dat van een kleine cv-ketel en is beschikbaar met en zonder omvormer. Middels de groepenkast in het huis wordt de opgewekte stroom over de apparaten verdeeld die op dat moment stroom nodig hebben. Wan- neer er meer stroom wordt opgewekt dan dat er op dat moment nodig is, wordt het overschot opgeslagen op de accu, zodat de energie op een later moment gebruikt kan worden. Wanneer de accu volledig is opgeladen, zijn er twee verschillende opties; het stroomoverschot wordt aan het elektriciteitsnet te- ruggeleverd óf er worden meerdere accu’s aan elkaar gekoppeld, zodat er meer stroom kan worden opgesla- gen. Doordat ESS zomodulair koppelbaar is, is mogelijk om tot wel 50 accu’s samen te laten opereren. Thuisaccu’s ondersteunen en corrigeren de onbalans tussen dag en nacht of bij een zonnige of bewolkte dag. De huidige capaciteit van thuisaccu’s maakt het mogelijk om de energievoorziening voor hooguit één of twee dagen per accu te voorzien.Wanneer de accu leeg is, wordt de stroom tegen inkooptarief geleverd door het net. Van salderen naar opslaan Vanwege de huidige salderingsregeling in Nederland maakt het merendeel van de huishoudens gebruik van deze rege- ling. Hierbij wordt het overschot aan stroom dat wordt opgewekt via de zon- nepanelen, teruggeleverd aan het net, waardoor andere huishoudens gebruik kunnenmaken van de stroom.De stroom die wordt teruggeleverd aan het net, wordt door de energieleverancier afge- zet tegen de stroom die wordt verbruikt. Wanneer de politiek besluit omde salde- ringsregeling geleidelijk aan af te bou- wen, zal dit gunstige effecten hebben op de ontwikkeling van ESS in Nederland. Salderen is op dit moment de voordelig- ste optie voor de portemonnee en wan- D

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=