Elektropraktijk 2 - 2021

32 # 2 april 2021 r B a n d v e i l i g h e i d FEDET-directeur pleit voor beter toezicht Brandveiligheid staat voorop Auteur: dr. Henk-Jan Hoekjen et is het schrikbeeld van iedere in- stallateur of gebouweigenaar:het ontstaan van een brand als gevolg van een defect of technische omissie in een elektrotechnische installatie. De kans dat een dergelijke calamiteit ontstaat wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd. Vanuit normalisatieinstituut NEN wordt – natuurlijkmet hulp van alle belangheb- benden – voortdurend in het oog gehou- den of de geldende normen tegemoet komen aan de eisen en ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk van alle betrokken partijen. Ook brandveiligheid is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Maatschappelijke vraagstukken Het grote belang van brandveiligheid wordt breed onderschreven in de sector. “Veiligheid is absoluut essentieel”, zegt Marcel den Haan, directeur van FEDET. Deze organisatie behartigt de belangen van een groot aantal bedrijven in de elek- trotechnische wereld. “Onze visie wordt bepaald door wat organisaties in elektro- techniek bezighoudt”, vertelt Den Haan over de doelstellingen van de FEDET. “We Het is het schrikbeeld van iedere installateur of gebouweigenaar: het ontstaan van een brand als gevolg van een defect of technische omissie in een elektrotechnische installatie Brandveiligheid is van groot belang in elektrotechnische installaties. Ook voor instal- lateurs is het vanzelfsprekend essentieel dat zij brandveilige installaties aanleggen. Binnen de Nederlandse elektrotechnische sector is men het erover eens dat de brand- veiligheid een belangrijk focuspunt is.Maar er zijn niettemin de nodige bedreigingen. FEDET-directeur Marcel den Haan vertelt. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse, zoals eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. H

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=