Elektropraktijk 2 - 2021

# 2 april 2021 4 o l u m n C i n Olietanker De toekomst laat zichmeestal lastigvoorspellen. Maar één ding is wel duidelijk: wie er na de for- matie ook aan het roer komt in ons land, de zo- genoemde‘energietransitie’zal zich verder gaan voltrekken. En dus is het belangrijk omdaar ook als elektrotechnische installatiesector stevig op voor te sorteren. Nou ja, voorsorteren…. Het proces is natuurlijk allang bezig. Ik noem de ‘Klimaattafels’, het ‘Kli- maatakkoord’ en de BENG-bepalingen die vanaf januari van dit jaar wettelijke kracht hebben ge- kregen. Enwat te denken over alle slimme auto- matiseringsproducten die op de markt komen? Niet zelden is verduurzaming van de gebouwde omgeving een belangrijk (sub)doel van deze sy- stemen. In dit blad heeft u er in de loop van de voorbije jaren reeds veel over gelezen, en ook in de toekomst houdenwe de vinger voor u aan de pols. Zijn de genoemde ontwikkelingen eng? Ja en nee.Deenergietransitieniet voor iedereenalleen maar gunstig. Een belangrijke politieke kwestie is bijvoorbeeld: ‘wie gaat dat allemaal betalen?’. En dan is er natuurlijk de vraag hoe alle wetten en innovaties in de praktijk moeten worden ge- ïmplementeerd. Verder valt niet te ontkennen dat de toepassing van innovaties in de praktijk soms moeilijker is dan tijdens webinars gesug- gereerd wordt. Bovendien blijft het lastig om jongeren voor het vak te interesseren; hebben we inde toekomstwel de vakbekwame‘handen’ om de ontwikkeling in goede banen te leiden? Maar wat dit betreft ligt er ook een kans: juist omdát automatiseringen innovatie steedsmeer deel uitmakenvanhet verduurzamendeelektro- technischewerkveld,hebbenwemooie extra ar- gumenten om jongeren voor het vak te winnen. Want werkenmet innovatieve technologie voor een duurzamere toekomst,wiewil dat nu niet? Tijdens de verkiezingscampagne hoorde ik een politicus zeggen dat de maatschappij een olietanker is die zich slechts zeer langzaam laat bijsturen. Nu duidelijk is welke richting die olietanker opgaat – naar een klimaatneutralere toekomst – liggen er voor de elektrotechnische sector volop kansen om de wending sneller te maken dan die logge olietanker. Laten we dus gezamenlijk de kansen pakken! Zelfs voor dege- nendie enige twijfels hebbenbij het nut van alle klimaatmaatregelen, is er een onweerstaanbaar argument om zich verder te bekwamen op het gebied van innovatieve en duurzame elektro- techniek: wie op tijd aan boord is, kan er in de toekomst een goede boterhamaan verdienen. Henk-Jan Hoekjen Hoofdredacteur Laadstations EMobility: niet zo moeilijk als het lijkt Door toename van het aantal elektrische auto’s op de weg neemt de vraag naar laadvoorzieningen ook toe. Maar kunnen we tech- nisch gezien die grote vraag naar extra laadvermogen wel waar- maken? “Ja”, zegt Edwin de Veen, managing director bij Mennekes eMobility Nederland. “Met slim laadmanagement is dat mogelijk. En met wat extra training is ook de kleinere installateur in staat omde laadstations te installeren.” Beng Niet bang voor BENG Het is één van dé vragen waarvoor de samenleving zich momenteel gesteld ziet: hoe komenwe tot de noodza- kelijke energietransitie? Ook bin- nen de gebouwde omgeving valt er in dit opzicht nog een wereld te winnen. Een belangrijk onder- werp hierbij is het realiseren van Bijne Energieneutrale Gebouwen (BENG), bijvoorbeeld met gebruik van gebouwautomatisering. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor elektrotechnisch installa- teurs? Een aantal specialisten vertelt. 16 12

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=