Elektropraktijk 2 - 2021

# 2 april 2021 r t i k e l n a a m 15 rang. Maar op die momenten kan bij- voorbeeld de vriescel wel even worden afgeschakeld. Die kan wel een paar uur- tjes zonder stroom. En op het moment dat het restaurant vol zit, kan die warm- tepomp ook wel wat minder warmte leveren. Energie die op die momenten veel harder nodig is op andere plekken, zoals bij de geparkeerde auto’s.Het is een kwestie van de informatie uit het veld halen en die in de software verpakken.” En zo’n zelfde slimenergiemanagement- systeem is ook bij de particulier aan te leggen. Natuurlijk moeten ook bij de particuliere huishoudens aanpassingen worden gemaakt in de meterkast en ook de bekabeling is een flinke investering, maar De Veen is van mening dat dat be- taalbaar is om het moment dat energie optimaal benut wordt. “Met slim ener- giemanagement maak je je eigen laad- punt of laadplein betaalbaar zonder te hoeven investeren in een zware netaan- sluiting.” Verdienmodel Een belangrijk punt van aandacht is volgens De Veen om voor wat betreft de energievoorziening mee te groeien met de ontwikkelingen. “Als exploitant van een parkeergelegenheid is het wel verstandig om er een verdienmodel op los te laten. Op een parkeergelegenheid met meerdere laadstations moet je het aantal mee laten groeien met het aantal elektrische auto’s. Heb je tien elektrische auto’s, dan hoef je geen zestig laadstati- ons te plaatsen. De auto’s die opladen, betalen natuurlijk voor de afgenomen Kwh’s. en daarmee maak je de volgende tien stations betaalbaar. Opschalen en het bijplaatsen van stations en het kop- pelen aan het bestaande systeem is een kleinigheid, want de infrastructuur tot aan de parkeerplaats of tot in de meter- kast ligt er immers al.” Installateur Er zijn plug and play oplaadsystemen die in feite door iedere (weliswaar gediplo- meerde) installateur aangelegd kunnen worden. Deze systemen hebben niet de beschikking over het slimme energie- management en zijn dus sowieso niet geschikt op het moment dat meerdere stations moeten worden aangesloten. Kom je bij de iets meer geavanceerde systemen, waarbij slim energiemanage- ment van toepassing is, dan is iets meer kennis van zaken aan te bevelen. Toch is het ook voor de mkb-installateur geen onbereikbare materie. “Wij zien steeds meer installateurs die ook kennis heb- ben van automatisering en die geïnte- resseerd zijn in dit vakgebied. Vanuit Mennekes verzorgen wij opleidingen en cursussen en begeleiden wij installa- teurs via de support-desk of op locatie. Ik durf te stellen dat wij negen van de tien installateurs die aan de slag willen met het plaatsen van meerdere laadstations in combinatie met zo’n slim energie- managementsysteem op weg kunnen helpenmet de juiste training en begelei- ding.” Y Cijfers In opdracht van het ministerie van Infrastructuur enWaterstaat maakt RVO maandelijks een overzicht van de aantallen elektrische voertuigen en de laadpunten in Nederland. Zo blijkt uit de cijfers dat er tot en met 31 januari 2021 172.869 BEV-voertuigen op de Ne- derlandse wegen rondreden. (BEV staat voor ‘Battery Electric Vehicle’). Daarnaast telde Nederland op die datum ook nog eens 102.411 PHEV’s (Plug-in Hybrid Electric Vehicles). Het totale marktaandeel van BEV en PHEV is nu ruim 12 procent. In januari 2020 was dat nog ruim6 procent.Het aantal openbare laadpunten is te verdelen in semi-publiek en snellaad.Op 31 januari 2021 telde Nederland 66.000 (semi) publieke laadpunten en ruim 2.000 snellaadpunten. Nederland geldt internationaal als een grote speler op het gebied van elektrischemobiliteit. Samenmet Noorwegen, IJsland, Zweden en China behoorde Nederland in 2019 tot de vijf landen in de wereld waar elektrische personenauto’s meer dan 1,5 procent van de totale vloot uitmaakten. En op het gebied van laadinfrastructuur is er geen ander land met dezelfde dichtheid aan laadpunten als Nederland. Met slim energiemanagement maak je je eigen laadplein betaalbaar Op 31 januari 2021 telde Nederland 66.000 (semi) publieke laadpunten en ruim 2.000 snellaadpun- ten. Foto: Andreas160578, Pixabay

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=