Elektropraktijk 6 - 2020

9 #6 november 2020 a M r k t n i e u w s TopCoach van het Jaar Herziene NEN 4010 gepubliceerd Ruim zevenhonderd praktijkbegeleiders zijn er dit jaar door studen- ten, collega’s en werkgevers aangemeld als kandidaat voor de Top- Coach van het Jaar-verkiezing 2020. Ontwikkelingsfonds Wij Tech- niek (voorheenOTIB) hield opwoensdag 4 november de finale vanuit de Utrechtse Jaarbeurs. De finalisten waren dit jaar voor het eerst niet fysiek aanwezig bij de prijsuitreiking. In verband met het coro- navirus vond het jaarlijkse evenement grotendeels online plaats. De foto is van de finale vorig jaar. Het ontwikkelingsfonds voor de techni- sche installatiebranche organiseerde de TopCoach van het Jaar-verkiezing dit jaar voor de vijfde keer. Uit de longlist waren 21 finalisten gekozen in drie categorieën: Opleidingsbedrijf, MKB en Grootbedrijf. De leerlingenbegeleiders geven praktijk- begeleiding aan leerlingen die van het installatievak hun beroep willen maken. Ze werken met aspirant-installatiemon- teurs in de leeftijd van circa 16 tot 20 jaar. Veel van de jongeren onder hun vleugels worden in een beroepsbegeleidend leer- werktraject (BBL) opgeleid tot monteur in het installatiewerk. De meesten van hen werken tijdens hun opleiding vier da- gen in de week bij een installatiebedrijf en gaan één dag in de week naar school. Nieuw talent Wij Techniek hecht eraan om jaarlijks leerlingenbegeleiders te huldigen die zich, in de ogen van hun leerlingen, onderscheiden. “En dat is zeer belang- rijk voor de installatiebranche”, onder- streept Wij Techniek-directeur Sven Asijee. De sector kampt met een krappe arbeidsmarkt, weinig instroom en veel vraag. Die vraag komt voort uit tal van maatschappelijke ontwikkelingen zoals verduurzaming en energietransitie. Dat zijn ontwikkelingenwaarin techniek een cruciale rol speelt. “Om de branche aan- trekkelijk te maken voor nieuw talent is een goede begeleiding van de nieuwko- mers onmisbaar. Een goede begeleider of coach kan het verschil uitmaken tussen het behoud of het verlies van een werk- nemer voor de branche.” NEN 4010 is herzien. Dit is de norm met eisen voor de algemene installatiepraktijk van laagspanningsinstallaties. NEN 4010 is bedoeld voor alle ontwerpers en instal- lateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten. NEN 4010 is opgesteld om een brede doelgroep toegang te geven tot de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle ei- sen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk, is NEN 4010 voor veel installateurs vol- doende omhun veelvoorkomende werk- zaamheden uit te voeren. Status van NEN 4010 Door NEN 4010 toe te passen voldoet de elektrische installatie aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit. En met name gaat het dan om de voorzie- ningen voor elektriciteit die gelden uit het oogpunt van veiligheid voor de ge- bruiksfuncties van gebieden en ruim- ten. Voor onderwerpen die buiten het toepassingsgebied van NEN 4010 vallen, moet NEN 1010 worden gebruikt.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=