Elektropraktijk 6 - 2020

7 #6 november 2020 a M r k t n i e u w s Impact corona op vakbedrijven Met Persoonlijk Leerbudget komen medewerkers verder in hun vak Werkgevers en vakbonden vinden het belangrijk dat medewerkers in de elektrotechnische detailhandel goed inzetbaar blijven, nu en in de toekomst. Daarom hebben partijen een leerbudget afgesproken binnen de cao. Werknemers met een arbeidsovereenkomst met meer dan 15 contracturen per week heb- ben sinds 1 juli 2018 tot en met 31 december recht op een individueel leerbudget. Met in- gang van 1 september 2020 kunnen medewerkers gebruik maken van hun Persoonlijk Leerbudget. Met het Persoonlijk Leerbudget kan door de werknemers een keuze worden gemaakt op een leerportaal speciaal voor de branche. Nadere informatie voor werkgevers is te vinden op deze webpagina van Persoonlijk Leer- budget: persoonlijkleerbudget.nl/werkgevers/ Het Persoonlijk Leerbudget wordt uitgevoerd door het Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED) in opdracht van de sociale partners:Techniek Nederland, FNV, CNV en OFED. De impact van de coronacrisis op de be- drijfsresultaten van vakbedrijven lijkt vooralsnog mee te vallen. Het merendeel van de vakmensen (78 procent) ervaart geen, weinig of een beetje impact op hun bedrijf. Meer dan een vijfde deel (22 pro- cent) geeft aan veel tot heel veel impact te ervaren. Het grootste deel van de respondenten (85 procent) ervaart daarbij geen tot een beetje impact op hun geplande investe- ringen. “Vooral het aanbod van particu- lieren is toegenomen. De aanvragen van de grotere bedrijven en de woningbouw nemen af”, aldus een van de responden- ten. De onderzoeksuitkomsten komen voort uit een aselectieve steekproef waaraan 45 responderende vakbedrijven uit het klantenbestand van Allfree BVmeewerk- ten. De meeste deelnemers (90 procent) hebben een bedrijfsomvang tussen de één en tien medewerkers. Verwachtingen voor nabije toekomst De verwachtingen voor het komende half jaar zijn over het algemeen positief. Zo verwacht 51 procent van de vakmen- sen een stabiele of toenemende omzet te realiseren. Ruim een vijfde deel (22 procent) denkt minder omzet te behalen en 27 procent geeft aan het niet teweten. Uit de reacties blijkt verder dat 69 pro- cent de werkzaamheden en het beleid heeft aangepast sinds de start van de coronacrisis. Aanpassingen aan de RIVM- richtlijnen en een focus op de particu- liere markt worden het meest genoemd. “Door bij onze klanten goed om te gaan met de RIVM-voorschriften hebben we tot nu toe alleen maar positieve reacties ontvangen en een verdubbeling van onze omzet”, aldus een elektricien uit Utrecht. Gedrag consument Maar liefst 73 procent van de vakmensen ondervond veranderingen in het gedrag van de consument. Ze zien daarbij vooral dat de mensen angstiger zijn voor het maken van afspraken. Ondanks deze angst ziet 42 procent van de ondervraag- den wel een stijging in de aanvragen. “De consument is voorzichtiger, maar door duidelijk te laten zien dat we alle maatregelen in acht nemen geeft dat weer vertrouwen”, aldus een van de res- pondenten. 56 Procent van de respondenten komt niet in aanmerking voor overheidssteun, 34 procent geeft aan deze steunwel aan- gevraagd te hebben of dit nog van plan te zijn. De overige 11 procent weet niet of ze in aanmerking komen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=