Elektropraktijk 6 - 2020

#6 november 2020 4 o l u m n C i n Gebouwen zijn niet slim Er is de laatste jaren veel te doen over het zoge- noemde ‘smart building’. Aangezien lezers van Elektropraktijk van de hoed en de rand willen weten omtrent de stormachtige ontwikkelin- gen op dit gebied,biedenwe in onze kolommen met regelmaat informatie over de voortgaande verslimmingvandegebouwdeomgeving.Ookin deze editie vindt uweer allerhande interessante informatie over de intrigerende ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en connectivi- teit. Wanneer we het hebben over ‘smart buildings’ zijn er veel zaken die om aandacht schreeu- wen. Maar één van de hoofdpunten die we als sector wat mij betreft onder ogen moeten zien is dat de daadwerkelijke praktische realisatie van‘smart buildings’ingewikkelder is dan soms gesuggereerd wordt. Wie gebouwen – of het nu woningen of utilitaire gebouwen betreft – daadwerkelijk ‘future proof’ wil maken moet rekening houden met een aantal elementaire basisvoorwaarden. Ik wil er hier één met name noemen: de vakbekwame installateur. Je kunt nog zoveel technologie een gebouw inslepen, maar als de communicatie tussende verschillen- de componenten stroef verloopt omdat er geen vakkundigeinstallateurbijhet project betrokken is geweest, is er van de beloofde‘oneindige mo- gelijkheden’geen enkele sprake. Het is daarommisschien goed voor alle betrok- kenen bij de verslimming van de gebouwde om- geving omde volgende waarheid onder ogen te zien: gebouwen zijn niet slim. De enige manier omoptimaal te profiteren van de vele prachtige innovatieve mogelijkheden die tegenwoordig geboden worden door‘smart’aanbieders, is het opleiden van slimme mensen, waaronder dus niet in de laatste plaats elektrotechnisch install- teurs die de kennis en kunde hebben om de in feite oliedomme apparatuur op zo’n manier te installeren, dat gebouwgebruikers daadwerke- lijk de beloofde voordelen kunnen ervaren. Kort en goed: een gebouw kan alleen ‘smart’ worden wanneer de elektrotechnisch installa- teur dat ook is. Op dit terrein ligt momenteel in feite de belangrijkste opgave voor onze sector. Henk-Jan Hoekjen Hoofdredacteur Smartbuildings Gebouwen worden steeds slimmer Slimme gebouwen zijn allang geen ‘science fic- tion’ meer. Steeds meer fabrikanten komen met ‘smart’ producten op de markt die zor- gen voor extra comfort, een lager energieverbruik en een veiligere en gezondere woon- en werkom- geving. Maar wat betekent deze stormachtige ontwikkeling voor installateurs? Enkele betrokkenen geven hun visie. Energietransitie Slim gelaagd systeem moet energietransitie bevorderen Een consortium van tien toonaangevende Neder- landse bedrijven en instel- lingen is onlangs een samenwer- king gestart die met de toepas- sing van ‘Internet of Energy’ de energietransitie in Nederland wil versnellen. Gebouwen worden als ‘slimme eilandjes’ aan elkaar gekoppeld om zo het energiever- bruik te optimaliseren. 18 14

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=