Elektropraktijk 6 - 2020

#6 november 2020 39 o C l u m n l n a a m Treets en smarties? stad. Er waren door dit zogenoemde in- novatieplatform een aantal ambitieuze wensen opgesteld en daar werd flink over gebrainstormd en gesproken. Heer- lijk dit soort sessies en graag komen wij aan tafel om vanuit ons perspectief mee te denken. Na de eerste presentatie door ons en verdere kennismaking hebbenwe een ontwerpopdracht gekregen en we waren aan boord. Yes! In de daarop aan- sluitende vergaderingen werd er flink verder gedacht en de wensen vanuit het innovatieplatform werden steeds uitge- breider. Ik heb het over het meten van al- lerlei zaken in de stad,het monitoren van bezoekersstromen, het sturen van loca- tieafhankelijke gegevens en het variëren van het lichtbeeld door gebruik temaken van lichtscenes. Voor ons de taak om dit laatste te integreren in de andere wen- sen die op tafel lagen.Tot zo ver loopt het prima, iedereen is betrokken en enthou- siast. Maar dan komt het, de eerste con- crete plannen worden gepresenteerd. De vraag rijst wat er allemaal ge- daan gaat worden met al die mogelijkheden in de stad. Wat gaan we doenmet al diemeetgegevens enwie gaat er wat mee doen? Mogen we de be- zoekersstromen wel monitoren? Hoe zit het met de privacy? Mogen gsmsignalen zo maar worden gebruikt? Wat gebeurt er met deze zogenaamde big data? Las- tige vragen allemaal. O ja, ook moeten we het nog over de verlichting hebben. De gemeente heeft het geld maar dat is beperkt en er wordt gevraagd hoe we dit gaan uitleggen aan de burgers. Je voelt het aankomen, er wordt steeds meer geschrapt om budgettaire redenen. En- kele ondernemers haken af, de gemeen- te stelt het budget bij. Kortom het bloed dan een beetje dood. De verlichting is het enige wat erover is gebleven en het lichtontwerp wordt momenteel uitge- voerd. Voor mij persoonlijk was dit pro- ject heel leerzaam en zoals meestal het geval is dienen verwachtingen realistisch te zijn. Het goed definiëren van wensen is zeer belangrijk en dit alles dient goed met alle stakeholders te worden gecom- municeerd. Was dit een dure en nut- teloze exercitie? Nee, juist niet want de geuite ambities zijn er nog steeds en ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk geïmplementeerd gaat worden. Maar probeer het stap voor stap te doen en niet alles tegelijkertijd. In dit geval is de eerste concrete stap het ontwerpen van mooie lichtscenes voor deze kleine stad, iets waar bijna iedereen binnenkort blij mee zal zijn. Dat is in elk geval een slim idee. Be smart! Wanneer je eens nieuwsbrief leest of de nieuwe catalogus van een fabrikant doorbladerd dan valt het op dat er heel vaak gesproken wordt over smart oplos- singen. Maar wat is nu een smart home, smart office of een smart city? Wat is smart? En wat is smart in ons mooie verlichtingsvakgebied? Een kleine 2 jaar geleden werden we uitgenodigd om een bureaupresentatie te verzorgen voor een kleine gemeente. Leuk! Dit doen we natuurlijk graag en meestal gaan we met een aantal teamleden ernaar- toe, we stellen ons lichtontwerpbureau voor, praten over onze liefde voor licht en proberen een click te hebben met de aanwezigen. In deze gemeente waren een aantal ondernemers die gezamen- lijk met de gemeente een stap vooruit wilden maken met innovaties in hun Berry van Egten berry@berluxlichtarchitectuur.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=