Elektropraktijk 6 - 2020

#6 november 2020 30 S U P k t r o t e c h n i e k Populariteit van de smart home producten neemt toe bij de consument Begin dit jaar hebben wij een artikel geschreven over smart buildings vanuit het per- spectief van E-installateurs. Uit dit artikel bleek dat een E-installateur zich kan onder- scheiden van de rest door goed op de hoogte te zijn van demogelijkheden en beperkin- gen van slimme producten en systemen en de manier waarop deze producten kunnen worden toegepast. Nu zou ik graag het onderwerp smart buildings willen belichten vanuit het perspectief van consumenten. Hoe staat een consument nu eigenlijk te- genover slimme producten (ook wel Smart home producten genoemd)? En in welke producten zijn ze nu juist wel of niet geïnteresseerd? Auteur: Grace Geeve, USP Marketing Consultancy it artikel is gebaseerd op informa- tie van de EuropeanHome Impro- vement Monitor van USP Marke- ting Consultancy. Het heeft betrekking op het meest recente onderzoek van USP naar dit onderwerp. Voor dit onderzoek worden ieder kwartaal consumenten in elf verschillende landen ondervraagd. Ieder kwartaal kent een specifiek en ac- tueel thema.Op deze plaats deel ik graag enkele resultaten met u uit een recente editie, met als thema ‘Smart and energy efficient homes’. Dit onderzoek is in het eerste kwartaal van 2020 uitgevoerd en geeft inzicht in de ontwikkelingen over hoe consumenten tegenover smart home producten en huis efficiënte aan- passingen staan. In dit artikelen zal on- der andere antwoord gegeven worden op de volgende twee vragen die gesteld zijn:‘Welke Smart home producten heeft u in huis?’ en ‘In hoeverre bent u geïnte- resseerd in Smart home producten?’. Waar staat Nederland ten opzichte van Europa Om te beginnen, iets meer dan de helft van de Europese bevolking heeft nog geen smart home producten in huis. Ech- ter, hier zal waarschijnlijk spoedig veran- dering in komen, want bijna de helft van de consumenten in Europa geeft aan (heel) geïnteresseerd in Smart home pro- ducten voor in huis, ongeveer twee op de tien staat er neutraal tegenover en slecht drie op de tien consumenten is niet ge- ïnteresseerd in Smart home producten voor in huis. Als u kijkt op land niveau, ziet u dat net name consumenten uit Po- len,Italië en Spanje geïnteresseerd zijn in Smart home producten.Uit figuur 1 blijkt dat Nederland geen koploper is qua inte- resse in smart home producten. Sterker nog, na Denemarken geven Ne- derlandse consumenten het minst vaak aan interesse hebben in slimme produc- Figuur 1. Interesse in Smart home producten D Populariteit van de smart home producten neemt toe bij de consument Begin dit jaar hebben wij een artikel geschreven over smart buildings vanuit het perspectief van E- installateurs. Uit dit artikel bleek dat een E-installateur zich kan onderscheiden van de rest door goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en beperkingen v n slimme producten en sy te en en de manier waarop deze producten kunnen worden toegepast. Nu zou ik graag het onderwerp smart buildings willen belichten vanuit het perspectief van consumenten. Hoe staat een consument nu eigenlijk tegenover slimme producten (ook wel Smart home producten genoemd)? En in welke producten zijn ze nu juist wel of niet geïnteresseerd? Dit artikel is gebaseerd op informatie van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy. Het heeft b trekking op het meest recente onderzoek van USP naar dit onderwerp. Voor dit onderzoek worden ieder kwartaal consumenten in elf verschillende landen ondervraagd. Ieder kwartaal kent eens specifiek en actueel thema. Op deze plaats deel ik graag enkele resultaten met u uit een recente editie, met als thema ‘Smart and energy efficient homes’. Dit onderzoek is in het eerste kwartaal van 2020 uitgevoerd en geeft inzicht in de ontwikkelingen over hoe consum te t genover smart home producten en huis efficiënt aanpassingen staan. In dit artikelen zal onder andere antwoord gegeven worden op de volgende twee vragen die gesteld zijn: ‘Welke Smart home producten heeft u in huis?’ en ‘In hoeverre bent u geïnteresseerd in Smart home producten?’. Waar staat Nederland ten opzichte van Europa Om te beginnen, iets meer dan de helft van de Europese bevolking heeft nog geen smart home producten in huis. Echter, hier zal waarschijnlijk spoedig verandering in komen, want bijna de helft van de c nsumenten in Europa geeft aan (heel) geïnteresseerd in Smart home producten voor in huis, ongeveer twee op de tien staat er neutraal tegenover en slecht drie op de tien consumenten is niet geïnteresseerd in Smart home producten voor in huis. Als u kijkt op land niveau, ziet u dat net name consumenten uit Polen, Italië en Spanje geïnteresseerd zijn in Smart home producten. Uit figuur 1 blijkt dat Nederland geen koploper is qua interesse in smart home producten.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=