Elektropraktijk 6 - 2020

#6 november 2020 26 o D m o t i c a g e n Nieuwe voorzitter van de branchevereniging Gebouw Automatisering, Paul de Backker: ‘Het gaat om verbinden en vinden’ Paul de Backker is de nieuwe voorzitter van de branchevereniging Gebouw Auto- matisering van de federatie voor techno- logiebranches FHI. Ondanks de moeilijke tijd waarin hij het stokje overneemt ziet hij volop kansen voor dit vakgebied. De installateur gaat daarbij een belangrijke rol spelen.Het is aan de branchever- eniging om die installateur daar- bij te helpen. TEKST: GERRIT TENKINK; FOTO’S: FHI/Pixabay. e Backker treedt in de voetsporen van zijn voorganger Piet vanVee- len. Hij was er al bij toen in 2013 het initiatief ontstond om de branche- vereniging GebouwAutomatisering een eigen gezicht te geven binnen FHI. In het dagelijks leven is De Backker werkzaam bij Siemens Nederland. Demotivatie om de voorzittershamer op te pakken is na een uurtje praten met De Backker wel duidelijk. Hij ziet volop mogelijkheden, waarbij verbinding, samenwerken en informatiedeling met andere organi- saties en met leden een centrale rol in- neemt. Mogelijkheden De leden van de vereniging hebben hun focus overwegend op de utiliteitsbouw en een enkeling op de woningbouw. De Backker ziet volopmogelijkheden als het bijvoorbeeld gaat over energiebesparing. “De gebruiker van een gebouw heeft vaak, letterlijk, veel meer in huis dan hij zich bewust is. Denk aan bemetering van de installatie, aan gekoppelde systemen voor verwarming, verlichting en ventila- tie.We doen alleen weinig met al die be- schikbare data. De vraag is hoe je moet omgaan met al die slimme data en hoe je de beschikbare informatie aan elkaar moet koppelen.We worden steeds meer de ‘prosumer’ met ons gebouw. Met de pv-panelen op het dak lever je energie, maar je gebruikt ook energie. Slimme Paul de Backker brengt graag verschillende partijen bij elkaar. D

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=