Elektropraktijk 6 - 2020

#6 november 2020 r t i k e l n a a m 15 vaak als ingewikkeld ervaren.Maar op dit terrein zijn grote stappen gemaakt. “De toepassing van slimme systemen is veel laagdrempeliger geworden”, stelt Van Zaelen.“Oplossingen zijn veelal cloudge- baseerd en vragen geen IP-kennis.Het in- regelen van de oplossingen is eenvoudig. De smart home-opties van Legrand zijn bovendien verenigbaar en uitstekend te integreren met veel andere merken.” Vertrouwde kaders “Installateurs zijn voor ons een belang- rijke gesprekspartner omdat we alleen meerwaarde kunnen bieden aan de eindklanten wanneer ook de installatie- sector op de hoogte is van de mogelijk- heden die we kunnen bieden”, vervolgt Van Zaelen.“We zien het als een deel van onze rol om installateurs zo goed moge- lijk te ondersteunen.” Daarbij verheelt de Legrand-medewerker overigens niet dat er in de installatiesec- tor wat dit betreft nog werk aan de win- kel is. “Er wordt in die sector soms nog teveel in de vertrouwde kaders gedacht”, zegt hij over de bereidwilligheid van installatiebedrijven om zich de laatste ontwikkelingen op het gebied van slim- me gebouwen eigen te maken.“Daarom werken wij hard om de installatiesector te sensibiliseren op het gebied van smart home-toepassingen.” Ook bij andere aanbieders is men zich bewust van de noodzaak om de installa- tiesector te betrekken bij de laatste inno- vatieve trends op het gebied van verslim- ming van de gebouwde omgeving. Niet voor niets meldt Busch-Jaeger bijvoor- beeld expliciet op de eigen website dat systemen worden ‘ontworpen in overleg met de markt’. Overigens is de installatiesector zélf na- tuurlijk ook volop actief op het gebied van kennisontwikkeling. Lomans Totaal- installateur richtte bijvoorbeeld onlangs de Lomans Academy op (zie kadertekst). Grada Krukkeland: “We leiden onze hui- dige studenten eerst op voor de basis Elektrotechniek of Werktuigbouw. Af- hankelijk van hun ontwikkeling, talenten en interesse kunnen zij zich daarna ver- der ontwikkelen in ‘intelligente technie- ken’ en slimme oplossingen.” Om instal- laties echt goed te laten werken, zijn er vakmensen nodig die de installaties kun- MBO Amersfoort en Lomans bouwen samen aan morgen Begin september is de Lomans Academy officieel van start ge- gaan. Daarmee zijn Lomans Totaalinstallateur en School voor Techniek van MBO Amersfoort een unieke samenwerking aan- gegaan.Met de Lomans Academy leidt de installateur haar eigen vakmensen op. De eerste twintig leerlingen zijn begin september van start ge- gaan. Zij volgen aan de Lomans Academy een opleidingmonteur of eerstemonteur in de richting van elektrotechniek of werktuig- bouw. Eén dag in de week krijgen zij, in samenwerkingmet MBO Amersfoort, les in de nieuwe theorie- en praktijklokalen bij Lo- mans in Amersfoort. Op de andere vier dagen werken ze mee op de werk- en bouwlocaties. De leerlingen zijnmet de start van hun opleiding ook direct bij Lomans in dienst. Daarmee kiezen de jongeren niet alleen voor een opleiding,maar vooral voor hun toekomst.“Wij zijn trots op deze vormvan samenwerken,waarin we de beroepspraktijk en de vaktheorie samenbrengen. Dit is al jarenlang een groot speerpunt vanMBOAmersfoort”,aldusMar- lies Verkuijlen, voorzitter College van Bestuur MBO Amersfoort. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst door Mar- lies Verkuijlen van MBO Amersfoort en Joost den Otter van Lomans To- taalinstallateur is de Lomans Academy officieel van start gegaan. Ook in de thuisomgeving worden ‘slimme’ oplossingen steeds normaler. Een voorbeeld uit velen: de ‘revolu- tionaire’nieuwe deurbel van Legrand-dochter Netatmo.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=