Elektropraktijk 6 - 2020

13 a M r k t n i e u w s #6 november 2020 Techniek Nederland verhuisd naar Intechnium Techniek Nederland is verhuisd naar Intechni- um, het huis voor de techniek. In het nieuwe kantoor, dat is ingericht in een nieuwdeel van het bestaande Intechnium, zijn ook Wij Tech- niek, OFED en TVVL gevestigd. Samen met Techniek Nederland verhuisden ook Techniek Nederland Verzekeringen, de Stichting Centraal Register Techniek, de pen- sioenconsulenten van PMT, de Stichting ter Bevordering Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Installatietechniek (WOI) en de Federatie Werkgeversorganisaties in de Techniek (FWT). Ook InstallQ verhuist naar Woerden. Zo wordt het Intechnium een écht sectorhuis.Eenplek voor ontmoeting,samen- werking en sterke verbindingen. Het nieuwe adres is Korenmolenlaan 4, 3447 GG inWoerden. Het algemene telefoonnum- mer van Techniek Nederland: 088 - 543 26 50. Eaton ontvangt cyber- security-certificaten voor productontwikkelings- processen Foto Tumisu Actualisatie handboek zonne-energie door ISSO Foto: PhotoMIX-Company Tijdens het Cybersecurity Perspectives fo- rum dat eind oktober van start is gegaan, kondigde powermanagementbedrijf Eaton aan dat zijn productontwikkelings- processen gecertificeerd zijn door zowel de International Electrotechnical Com- mission (IEC) als de internationale safety science organizationUL. Eaton is daarmee de eerste in zijn branche die zowel de IEC- als de UL-certificering heeft gehaald. Analisten schatten dat in 2025 wereld- wijd bijna 950 miljard dollar zal zijn uit- gegeven aan de ontwikkeling van het In- dustrial Internet of Things (IIoT). Doordat organisaties steeds verder digitaliseren, is het van belang dat zij de beschikbaar- heid,integriteit en betrouwbaarheid van hun systemen beschermen. Eatons aan- pak van Cybersecurity brengt betrouw- bare omgevingen naar een hypercon- nected wereld, door cybersecurity direct te integreren in zijn innovatieve product- ontwikkeling en ontwerpprocessen. “Bij Eaton vinden we dat cybersecurity een cruciaal onderdeel is van het de- sign, de ontwikkeling en uitvoering van de digitale oplossingen in de industri- ële sector”, zegt Michael Regelski, Senior Vice President en Chief Technology Of- ficer voor de Electrical Sector bij Eaton. “Dat wij als eerste door zowel IEC als UL worden aanbevolen, betekent dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat de producten en oplossingen die zij bij ons afnemen voldoen aan de standaar- den die worden aanbevolen door twee belangrijke internationale standaard organisaties.” Houdt u zich bezig met ontwerp, realisatie en inspectie van zonne-installaties? Dan wil ISSO graag uw mening, wensen en behoeften horen voor de actualisatie van het ‘Handboek Zonne-energie, Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen’. Het ‘Handboek Zonne-energie, Bouw- kundige- en installatietechnische richt- lijnen voor zonne-energiesystemen’ bestaat sinds 2012. In 2019 volgde er een nieuwe aanpassing, met de onderwer- pen zonnewarmte, zonnestroom, ener- gieopslag, veldsystemen en bouwkun- dige integratie. Vanwege ontwikkelin- gen in de markt rondom certificeringen, eindtermen, de aankomende aanpassin- gen van NEN 1010 en NEN 7250, nieuwe eisen van verzekeraars en nieuwe tech- nieken en toepassingsvormen van zon- ne-energie is het opnieuw tijd de kennis over zonne-energie te actualiseren en uit te brengen. ISSO start dit project met een marktonderzoek om de ervaringen met de huidige kennis te inventariseren. Omteweten te komen hoe het handboek kan worden verbeterd, welke informatie ontbreekt of overbodig is, en hoe u het handboek gebruikt, vraagt ISSO om een korte vragenlijst in te vullen. Meer in- formatie is te vinden op de website van ISSO: www.isso.nl.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=