Elektropraktijk 6 - 2020

11 a M r k t n i e u w s App voor de UOB Foto Pete Linforth - TheDigitalArtist Het Millennial Mysterie FOTO: Mircea - Pixabay De eerste commerciële app voor de UOB is sinds eind oktober be- schikbaar. De app maakt het mogelijk om de open Uniforme Objec- ten Bibliotheek (UOB) in de praktijk toe te passen. Dit open platform maakt de uitwisseling van BIM 3D-modellen mogelijk voor alle par- tijen in de bouwketen. DeUOB is te gebruiken tijdens alle fasen van het ontwerp- en bouw- proces.Naar verwachting zullen steedsmeer leveranciers data aan- leveren voor de UOB. Ook zullen er meer apps voor de UOB beschik- baar komen. DoekleTerpstra,voorzitter vanTechniekNederland,presenteerde de UOB-app. Hij ziet de app als een onmisbare tool voor ketensamen- werking. Terpstra: “Als installatie- en bouwsector willen we onze verantwoordelijkheid nemen in de uitdagingen waar Nederland voor staat. Daarom moeten we werken aan onze kwaliteit, inno- vatiekracht en productiviteit. Digitalisering en samenwerking zijn cruciaal voor een duurzaam, circulair en innovatief land.” Techniek Nederland,FME,Fedet,Ketenstandaard en 2BA hebben het platform ontwikkeld in samenwerking met een aantal grote tech- nisch dienstverleners en fabrikanten. Terpstra: “Eiland-automati- sering is niet genoeg.We moeten echt samenwerken op basis van open standaarden. Met de UOB zorgen we voor de standaardisatie die nodig is om binnen ieder bedrijf datagedreven te kunnen ont- werpen, installeren en beheren. In elke schakel van de keten.” De UOB is nu beschikbaar in Autodesk Revit dankzij TheModus Es- sential app van Cadac. Dit betekent dat installateurs de UOB nu kunnen toepassen in hun projecten. Dit biedt volop kansen, zeker voor generiek ontwerpen. De mogelijkheden voor specifiek ont- werpen worden elke dag groter, doordat fabrikanten steeds meer productdata toevoegen volgens onder andere de nieuwe ETIM-MC standaard. De open Uniforme Objecten Bibliotheek is een van de versnel- lingsprojecten van de digiGO. Met dit initiatief willen de overheid, Techniek Nederland en Bouwend Nederland de digitalisering in de bouw een impuls geven. Komt er een oplossing voor het Millennial Mysterie? Jong Techniek Nederland organi- seert een online-event waarin deze vraag centraal staat.Tijdens‘Het MillenniumMys- terie’op 1 december staan de verschillen tussen de generaties op dewerkvloer centraal. geleiden? Het event begint om 14.30 uur en loopt door tot 17.00 uur. Het event geeft een beeld van de bele- vingswereld van de verschillende gene- raties. Met nieuwe inzichten kan de sa- menwerking binnen een bedrijf verbe- teren. Na afloop kunnen de deelnemers concreet aan de slag om in te spelen op de generatieverschillen op de werkvloer. Deze bijeenkomst is, zo belooft de orga- nisatie, interessant voor werkgevers en werknemers van álle leeftijden. Sprekers zijn: Doekle Terpstra (voorzit- ter Techniek Nederland), Jasper Schol- ten (millennialexpert), Martine Beijer (bekend van ‘Vrouw in de Techniek’ en ‘Eigen Huis en Tuin’), Remco Claassen (performer, trainer en auteur) en Desiree Kon (voorzitter JongTechniek Nederland) Aanmelden kan via de website www.technieknederland.nl Wat merken we van die verschillen? Hoe kunnen we ze overbruggen? Zijn er ma- nieren om als ondernemer millennials én andere generaties te boeien,binden en be- #6 november 2020

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=